Dotacje poza konkursem

Zgodnie z Rocznym programem współpracy Miasta Oświęcim z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie działającymi w sferze pożytku publicznego oraz zapisami znajdującymi się w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, Prezydent Miasta może, na wniosek organizacji pozarządowej lub podmiotu wymienionego w art. 3 ust. 3 wspomnianej ustawy, zlecić jej, z pominięciem otwartego konkursu ofert, realizację zadania publicznego w przypadku, gdy wysokść dofinansowania lub finansowania zadania publicznego nie przekracza kwoty 10.000 zł oraz zadanie publiczne ma być zrealizowane w okresie nie dłuższym niż 90 dni.

Uznając celowość realizacji zadania, złożona przez organizację oferta zostanie opublikowana na stronie internetowej, umieszczona w BIP oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta.

W terminie 7 dni od jej publikacji, każdy ma prawo zgłosić uwagi dotyczące oferty.
Oferty realizacji zadania publicznego na wniosek organizacji zostaną załączone poniżej z datą ich umieszczenia na stronie internetowej, w BIP oraz na tablicy ogłoszeń w tytule.

Wniosek znajduje się tutaj

Uwagi należy zgłaszać:
1. Osobiście: w Wydziale Promocji Miasta Urzędu Miasta Oświęcim, ul. Zaborska 2, pok. 51
2. Telefonicznie: 33 842 91 51
3. Na adres e-mail: aleksandra.soltysik@um.oswiecim.pl oraz krystyna.plachta@um.oswiecim.pl

Pliki do pobrania:

UKS_Jocker_24.04.2014.pdf (Rozmiar: 3965861 bajtów)
Atowarzyszenie_Rodzina_Kolpinga_05_10_2011.pdf (Rozmiar: 1060499 bajtów)
Fundacja_edukacyjne_centrum_zydowskie_29_07_2011.pdf (Rozmiar: 541284 bajtów)
Koncert_parafia_sw_Jozefa_06_10_2011.pdf (Rozmiar: 961681 bajtów)
Salos_13_10_2011.pdf (Rozmiar: 902076 bajtów)
KS_niwa_08_08_2011.pdf (Rozmiar: 1679677 bajtów)
Stowarz_lokalne_Speranza_18_04_2011.pdf (Rozmiar: 446160 bajtów)
Stowarzyszenie_MOWP_29_11_2011.pdf (Rozmiar: 790958 bajtów)
Stowarzyszenie_Old_Boys_Unia_Oswiecim_16_10_2011.pdf (Rozmiar: 651695 bajtów)
Stowarzyszenie_rodzina_kolpinga_04_08_2011.pdf (Rozmiar: 1094610 bajtów)
Zadyszka_22_03_2011.pdf (Rozmiar: 402442 bajtów)
Towarzystwo_przyjaciol_dzieci_18_03_2011.pdf (Rozmiar: 582314 bajtów)
Stowarzyszenie_Szansa_05_10_2011.pdf (Rozmiar: 667586 bajtów)
Zadyszka_30_03_2011.pdf (Rozmiar: 411502 bajtów)
Zaklad_salezjanski_im_ks_Bosko_18_04_2011.pdf (Rozmiar: 505189 bajtów)
Zwiazek_inwalidow_wojennych_02_03_2011.pdf (Rozmiar: 453509 bajtów)
Zwiazek_podhalan_02_09_2011.pdf (Rozmiar: 953406 bajtów)
Zwiazek_podhalan_13_04_2011.pdf (Rozmiar: 531819 bajtów)
Stowarzyszenie_Szansa_05_10_2011.pdf (Rozmiar: 667586 bajtów)
ukh_unia.pdf (Rozmiar: 448224 bajtów)
UKH_Unia_Oswiecim_aktualizacja_21_07_14r.pdf (Rozmiar: 490717 bajtów)
Związek_Harcerstwa_Polskiego_Chorągiew_Krakowska_23.05.2017.pdf (Rozmiar: 581056 bajtów)
Parafia Św. Maksymiliana 28.03.2013 (Rozmiar: 686443 bajtów)
parafia_sw_Maksymiliana_18_03_2013.pdf (Rozmiar: 686443 bajtów)
UKS_Polfin_17.10.2013.pdf (Rozmiar: 701625 bajtów)
UKŁF_Unia.29.01.2014.pdf (Rozmiar: 620519 bajtów)
Stowarzyszenie_Pomocy_Szkole_Malopolska_MG4_25.07.2014 (Rozmiar: 2424281 bajtów)
Stowarzyszenie_Rodzina_Kolpinga_27.08.2014.pdf (Rozmiar: 1214098 bajtów)
KS_Niwa_25.09.2014.pdf (Rozmiar: 565824 bajtów)
UKS_Kadet_25.09.2014.pdf (Rozmiar: 591022 bajtów)
UKS_Akademia_Pilkarska_Unia_Oswiecim_14_03_2016 (Rozmiar: 443753 bajtów)
ZHP_16_06_2016.pdf (Rozmiar: 175051 bajtów)
Fundacja_na_rzecz_MDSM_07_09_2016.pdf (Rozmiar: 286770 bajtów)
UKS_Ósemka_Umiem_pływać_19.01.2017 (Rozmiar: 2171989 bajtów)
UKS_Akademia_Piłkarska_Unia_Oświęcim_24.02.2017.pdf (Rozmiar: 1926565 bajtów)
Stowarzyszenie_Romow_w_Polsce_11_07_2018.pdf (Rozmiar: 170003 bajtów)
Projekt i program Interhead.pl