Koordynacja współpracy

Oświęcim współpracuje z organizacjami pozarządowymi w zakresie zadań wynikających z art. 4 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie z dnia 24 kwietnia 2003 roku (Dz. U. 2010 nr 234 poz. 1536 j.t.) w obszarze zgodnym z zadaniami własnymi gminy Miasto Oświęcim wynikającymi z art. 7 ustawy o samorządzie gminnym z dnia 8 marca 1990 roku.

Koordynatorem współpracy z organizacjami pozarządowymi jest Marek Tarnowski, tel. 33 842 91 50, e-mail: ngo@um.oswiecim.pl 

Zapraszamy na stronę internetową www.ngo.oswiecim.pl poświęconą współpracy miasta Oświęcim z organizacjami pozarządowymi oraz do CENTRUM AKTYWNOŚCI SPOŁECZNEJ przy ul.Dąbrowskiego 15

W sprawach grafiku spotkań w CAS prosimy kontaktować się z Aleksandrą Sołtysik z Wydziału Promocji Miasta,  tel. 33 842 91 51,
e-mail: aleksandra.soltysik@um.oswiecim.pl,
Anną Turbańską lub Anną Marchewką-Podbiał
tel. 33 843 52 02 e-mail: cas.oswiecim@gmail.com

Projekt i program Interhead.pl