Międzynarodowe spotkanie stowarzyszeń

23 września 2017 r. w Oświęcimskim Centrum Kultury spotkały się organizacje pozarządowe z całego powiatu na swoim dorocznym święcie. IV Międzynarodowy Piknik Organizacji Pozarządowych rozpoczął się o godzinie 12:00. Uczestników oraz gości przywitał Janusz Chwierut- Prezydent Miasta Oświęcim, Jarosław Jurzak - Wicestarosta Oświęcimski oraz Oliver Rhein, burmistrz Breisach am Rhein, miasta partnerskiego Oświęcimia.

Mieszkańcy Oświęcimia i okolic mogli poznać prawie 40 organizacji pozarządowych, które zgłosiły się do udziału w pikniku. Były to stowarzyszenia i fundacje prezentujące swoją ofertę w zakresie m.in.: działań na rzecz dzieci i młodzieży, seniorów, sportu, kultury, bezpieczeństwa publicznego oraz ochrony i promocji zdrowia. Podczas Pikniku, który trwał do 18:00 organizacje prezentowały program artystyczny na scenie, a także przygotowały wiele ciekawych atrakcji dla odwiedzających na swoich stoiskach.

Podczas imprezy przeprowadzono także konkurs na najciekawsze stoisko. Komisja składająca się z Przedstawicieli organizacji pozarządowych nagrodzonych w roku ubiegłym, Pełnomocnika Prezydenta ds. osób niepełnosprawnych i współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz Przedstawiciela Komitetu Doradczego ds. współpracy ze Starostwa Powiatowego oceniła stoiska stowarzyszeń i fundacji, które wzięły udział w Pikniku. Podczas oceny wzięto pod uwagę kryteria takie jak: aranżacja stoiska/sceny, estetyka, pomysł i wykonanie, aktywność i zaangażowanie organizacji w prezentację, oddziaływanie na zmysły gości: smak, słuch, zapach (poczęstunek, oprawa muzyczna, prezentacja filmowa/ fotogaleria), działania angażujące odwiedzających piknik gości (konkursy, gry, zabawy). Przyznano 3 nagrody. Zwyciężyło Stowarzyszenie Przyjaciół Reprezentacyjnego Zespołu Pieśni i Tańca Miasta Oświęcim " HAJDUKI", otrzymując nagrodę o wartości 1000 zł, następnie przyznano ex aequo dwie drugie narody o wartości 600 zł każda dla Hufca Oświęcim Związku Harcerstwa Polskiego oraz Stowarzyszenia Rodzina Kolpinga w Oświęcimiu.

W tym roku piknik zyskał charakter międzynarodowy dzięki gościom z Breisach, którzy przybyli świętować 10 lat współpracy międzynarodowej  z oświęcimskimi stowarzyszeniami. Podczas imprezy można było posłuchac miejskiej orkiestry z Breisach, odwiedzić stoisko promocyjne współpracy między naszymi miastami, a także poznać historię wymian między szkołami z Polski i Niemiec.
Projekt i program Interhead.pl