Przyznano dotacje w I otwartym konkursie ofert na rok 2016

Przedstawiamy Państwu wykaz dotacji, które zostały przyznane na wsparcie realizacji zadań publicznych w I konkursie ofert na rok 2016 ogłoszonym 18 listopada 2015 r. Organizacje pozarządowe uzyskały dotacje na zadania w zakresie: wypoczynku zimowego, turystyki, wspierania i upowszechniania kultury fizycznej, kultury i sztuki, integracji europejskiej,  przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym, ochrony i promocji zdrowia, pomocy społecznej, opieki nad bezdomnymi zwierzętami oraz działalności na rzecz organizacji pozarządowych

Pliki do pobrania:

zestawienie_dotacji_przyznanych_w_I_otwartym_konkursie_ofert_2016.pdf (Rozmiar: 397433 bajtów)
Projekt i program Interhead.pl