Szkolenia dla NGO w Oświęcimiu i Wadowicach

Startują zapisy na otwarte szkolenia "Skuteczne zarządzanie organizacją pozarządową". Zapraszamy przedstawicieli organizacji pozarządowych z powiatów Wadowickiego, Oświęcimskiego, Chrzanowskiego i Olkuskiego do zgłaszania się do udziału w otwartych szkoleniach w ramach Małopolskiego Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej.
 
Szkolenia są prowadzone przez praktyków, którzy posiadają wieloletnie doświadczenie w swoich dziedzinach i od lat współpracują ze środowiskiem NGO oraz biznesem.
 
- 08.06.2017 Wadowice – szkolenie: Strategia rozwoju organizacji – ustalanie kierunku rozwoju organizacji, wypracowanie wizji przyszłości organizacji, opis i charakterystyka oferowanych usług/produktów organizacji, definiowanie inspirujących i motywujących celów;
 
- 12.06.2017 Oświęcim – szkolenie: Polityka Rachunkowości organizacji i umowy cywilno-prawne – zasady prowadzenia ewidencji księgowej, rodzaje dokumentów rachunkowych i ich obieg wewnątrz oraz na zewnątrz instytucji. Polityka rachunkowości: realizacja i rozliczanie projektów, prowadzenie działalności statutowej i gospodarczej. Zatrudnianie na umowy zlecenia i o dzieło, koszty uzyskania przychodów, dokumentacja pracy i wzory dokumentów.
 
- 27.06.2017 Oświęcim – szkolenie:  Fundraising w działalności organizacji – sztuka budowania relacji, rola fundraisera w organizacji, filary fundraisingu, elementy kampanii fundraisingowej, jak rozmawiać o pieniądzach z darczyńcami. Elementy udanej kampanii oraz elementy oferty sponsorskiej.
 
Szkolenia będą się odbywać w godzinach 9.30 -16.00 w:
– Wadowicach, Urząd Miasta Wadowice, pl. Jana Pawła II 23
– Oświęcimiu, Centrum Aktywności Społecznej , ul. Dąbrowskiego 15.
 
Zapisz się już dzisiaj, liczba miejsc jest ograniczona. Zapisy są prowadzone pod linkiem: https://goo.gl/forms/DjtTO0wcDhygGPI13
 
Szkolenia mają charakter otwarty, co oznacza, że może w nich wziąć udział każda organizacja pozarządowa posiadająca siedzibę w powiecie Oświęcimskim, Wadowickim, Chrzanowskim lub Olkuskim. Organizacja może zapisać się na jedno, dwa lub wszystkie trzy szkolenia.
 
Zapisy na szkolenia odbywają się wg następującego schematu:
1. W pierwszej kolejności należy wypełnić zgłoszenie internetowe dostępne pod adresem: https://goo.gl/forms/DjtTO0wcDhygGPI13.

2. Następnie, należy wypełnić papierowy formularz zgłoszeniowy. Uproszczony formularz dla organizacji objętych już wsparciem MOWES dostępny jest pod adresem: http://tnij.at/134639. Organizacje, które nie rekrutowały się dotychczas do projektu MOWES proszone są o uzupełnienie pełnego formularza dostępnego pod adresem: http://tnij.at/134641.
W obu przypadkach dokument ten musi zostać podpisany przez osoby uprawnione do reprezentowania organizacji zgodnie z danymi widniejącymi w KRS. Formularz należy przesłać w formie skanu lub dostarczyć do siedziby Fundacji GAP (ul. Rakowicka 10b/10). Organizacje, które nie rekrutowały się dotychczas do projektu MOWES są zobowiązane do przekazania dokumentów dodatkowych (statutu, wyciągu z KRS, formularza dot. pomocy de minimis).

3. Otrzymacie Państwo informację o zakwalifikowaniu do udziału w szkoleniach.
Liczba miejsc na szkolenia jest ograniczona. Jedna organizacja może zgłosić maksymalnie 4 osóby. Pełny regulamin udziału w szkoleniach MOWES dostępny jest pod adresem: http://es.malopolska.pl/fileadmin/Regulamin_MZ_zad6/20170505_MZ_Regulamin_Szkolen.pdf
 
W razie pytań prosimy o kontakt mailowy (mowes@fundacjagap.pl) lub pod numerem telefonu: 12 423 76 05 (Fundacja Gospodarki i Administracji Publicznej). 
Projekt i program Interhead.pl