Z uwagi na potrzebę powołania Komisji do oceny ofert realizacji zadań publicznych na rok 2018, złożonych podczas otwartego konkursu ofert, prosimy o zgłoszenia przedstawicieli organizacji pozarządowych działających na terenie miasta, którzy chcieliby wziąć udział w pracach Komisji. Spośród wszystkich zgłoszonych zostanie wybrany jeden lub dwóch kandydatów. Organizacja, której przedstawicielem jest kandydat, nie może brać udziału w otwartym konkursie ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w roku 2018.

Zgłoszenie kandydata powinno zawierać:
1. imię i nazwisko kandydata
2. nazwę organizacji
3. adres organizacji
4. telefon kontaktowy kandydata
5. funkcja pełniona w organizacji
6. krótki opis doświadczenia kandydata w działaniach NGO

Udział w pracach Komisji jest nieodpłatny i odbywa się w godzinach pracy Urzędu Miasta Oświęcim.

Kandydatury należy przesłać na adres e-mail: aleksandra.soltysik@um.oswiecim.pl do dnia 14 grudnia 2017 r. lub złożyć pisemnie w podanym terminie na Dziennik Podawczy, pok. nr 1, Urząd Miasta Oświęcim, ul. Zaborska 2.

Share on facebook
Podziel się informacją na Facebook'u