Centrum Aktywności Społecznej

ul. Dąbrowskiego 15

32-600 Oświęcim

tel. 33 843 52 02
tel. 33 842 91 51

e-mail: cas.oswiecim@gmail.com