Od 7 maja 2021 r. organizacje pozarządowe mogą zgłaszać kolejne oferty na wsparcie realizacji zadań publicznych w 2021 r. Tym razem otwarty konkurs ofert ogłoszony będzie w obszarach wypoczynek dzieci i młodzieży, działalność na rzecz wsparcia rozwoju wspólnot i społeczności lokalnych oraz turystyka i krajoznawstwo. Oferty w konkursie można składać jedynie poprzez generator wniosków https://witkac.pl.

Termin składania ofert upływa 28 maja 2021 r. Kwota przeznaczona na zadania z zakresu wypoczynku to 25 000 zł, z zakresu działalności na rzecz rozwoju wspólnot i społeczności lokalnych 6 000 zł, a na turystykę i krajoznawstwo 8 000 zł.

Ogłoszenie konkursowe

 

Share on facebook
Podziel się informacją na Facebook'u