Uwaga! Aktualnie prowadzimy rekrutację do projektu dla osób powyżej 50 roku życia

Projekt „Aktywni i Samodzielni (AS) – skuteczna szansa na rozwój zawodowy dla osób 30+” to nowa perspektywa dla osób bezrobotnych lub biernych zawodowo, powyżej 30 roku życia, zamieszkujących powiat: wielicki, miechowski, proszowicki, krakowski, oświęcimski, chrzanowski, wadowicki, suski, brzeski, bocheński, olkuski, tarnowski, limanowski oraz miasto Kraków i Tarnów, których celem jest aktywizacja zawodowa.
Dążąc do zwiększenia zatrudnienia na małopolskim rynku pracy, Związek Centralny Dzieła Kolpinga jako realizator projektu, oferuje osobom bezrobotnym oraz biernym zawodowo program kompleksowego wsparcia w postaci:
Indywidualnego wsparcia zawodowego w postaci pośrednictwa pracy oraz wsparcia doradcy klienta
Pomocy doradcy zawodowego, psychologa i coacha
Szkoleń i bonów szkoleniowych
Staży zawodowych
Stypendiów stażowych i/ lub szkoleniowych
Zatrudnienia subsydiowanego na okres 6 miesięcy
Zatrudnienia wspomaganego przy wsparciu trenera pracy
Poradnictwa w zakresie opieki nad osobą zależną
Zwrotu kosztów opieki nad osobami zależnymi
Doradztwa informatycznego
Zwrotu kosztów dojazdu

W sposób szczególny do udziału w projekcie zapraszamy:
Osoby długotrwale bezrobotne
Z niepełnosprawnościami
O niskich kwalifikacjach

Rekrutacja jest prowadzona w Centrach Wsparcia Kolping, które funkcjonują na terenie Krakowa, Brzeska, Oświęcimia i Wadowic. Osoby zainteresowane projektem proszone są o kontakt
z Centrum Wsparcia znajdującego się najbliżej ich miejsca zamieszkania i złożenia formularza rekrutacyjnego. Serdecznie zapraszamy do kontaktu.
Wsparcie jest bezpłatne !

Oświęcim
tel. 512 718 056
12 418 77 82
as.oswiecim@kolping.pl
ul. 11-go Listopada 3F/1,
32-600 Oświęcim

Wadowice:
tel. 512 718 298
12 418 77 83
as.wadowice@kolping.pl
ul. H. Sienkiewicza 7,
34-100 Wadowice

Share on facebook
Podziel się informacją na Facebook'u