Siedziba

Centrum Organizacji Pozarządowych powstało w odpowiedzi na potrzebę budowania współpracy Samorządu z Organizacjami III sektora z terenu Miasta Oświęcim. Miało…