Wnioski

wniosek na współorganizację wskazówki do realizacji współorganizacji sprawozdanie ze współorganizacji i protokół wręczenia nagród udostępnienie sali CAS

Akty prawne

Zarządzenie Nr 0050.142.2018 Prezydenta Miasta Oświęcim z dnia 1 sierpnia 2018 r.  w sprawie: współorganizacji imprez sportowych i kulturalnych oraz…

Wzory konkursowe

Wzory formularzy konkursowych (dotacyjnych) do konkursu na realizację zadań w roku 2020 Oferta Sprawozdanie Wzory formularzy poza otwartym konkursem ofert:…