Centrum Organizacji Pozarządowych powstało w odpowiedzi na potrzebę budowania współpracy Samorządu z Organizacjami III sektora z terenu Miasta Oświęcim. Miało swoją siedzibę przy ul. Partyzantów 1. Po 11 latach działalności COP jego funkcje się rozszerzyły, zmieniono także nazwę i siedzibę. Obecnie organizacje pozarządowe, organizacje non-profit oraz grupy nieformalne mogą korzystać z Centrum Aktywności Społecznej, które zlokalizowane jest w centrum miasta przy ul. Dąbrowskiego 15.

Oświęcimskie Organizacje Pozarządowe mają możliwość korzystania z trzech sal znajdujących się w CAS. Mogą także korzystać z komputera z dostępem do Internetu, ksera drukarki i telefonu znajdujących się w biurze.

Każda organizacja, która chciałaby mieć swoją siedzibę przy ul. Dąbrowskiego 15, zgłasza taką potrzebę do Wydziału Promocji Miasta Urzędu Miasta Oświęcim, a następnie podpisuje porozumienie o udostępnieniu sprzętu i pomieszczeń CAS.

W celu ustalenia terminu korzystania z sal w Centrum prosimy o kontakt z Aleksandrą Sołtysik z Wydziału Promocji Miasta, tel. 33 842 91 51, e-mail: aleksandra.soltysik@um.oswiecim.pl, Anną Turbańską z OHP.

W Centrum Aktywności Społecznej swoją siedzibę mają:

Klub Honorowych Dawców Krwi
Regionalne Stowarzyszenie Twórców Kultury „Grupa na Zamku”
Miejskie Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe
Związek Sybiraków
Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów
Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze
Fundacja Find Me If You Care
Stowarzyszenie Polskie Centrum Mediacji
Ogólnopolskie Towarzystwo Ochrony Zwierząt Animals
Stowarzyszenie ELLUS
Stowarzyszenie Auschwitz Memento
Związek Kombatantów RP i Byłych Więźniów Politycznych
Związek Żołnierzy Wojska Polskiego – Koło nr 7 w Oświęcimiu
Klub Lacrosse Spartans Oświęcim
Chrześcijańskie Stowarzyszenie Rodzin Oświęcimskich
Towarzystwo Opieki nad Zwierzętami – Koło Oświęcim
Stowarzyszenie Miłośników Zabytków i Historii Ziemi Oświęcimskiej
Stowarzyszenie Szkoła Tańca ASTRA
Stowarzyszenie Stempelek
Polskie Towarzystwo Tatrzańskie – Koło Oświęcim
Stowarzyszenie Jednostka Strzelecka 2004 Oświęcim
Rugby Klub Husaria Oświęcim
Klub Sportowy „Niwa”
Klub Sportowy „Beskid Team”
Oświęcimskie Towarzystwo Oświatowe
Oświęcimskie Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe
Stowarzyszenie Osób poszkodowanych przez III Rzeszę na Rzecz Budowy Obozu KL Auschwitz-Birkenau
Fundacja EKO MIASTO
Oświęcimski Klub Sportowy Karate i Dalekowschodnich Sportów Walki
Związek Spadochroniarzy Koło Nr 9 w Oświęcimiu
Stowarzyszenie Forum Małopolski Zachodniej
Stowarzyszenie Szachogród