Centrum Organizacji Pozarządowych powstało w odpowiedzi na potrzebę budowania współpracy Samorządu z Organizacjami III sektora z terenu Miasta Oświęcim. Miało swoją siedzibę przy ul. Partyzantów 1. Po 11 latach działalności COP jego funkcje się rozszerzyły, zmieniono także nazwę i siedzibę. Obecnie organizacje pozarządowe, organizacje non-profit oraz grupy nieformalne mogą korzystać z Centrum Aktywności Społecznej, które zlokalizowane jest w centrum miasta przy ul. Dąbrowskiego 15.

Oświęcimskie Organizacje Pozarządowe mają możliwość korzystania z trzech sal znajdujących się w CAS. Mogą także korzystać z komputera z dostępem do Internetu, ksera drukarki i telefonu znajdujących się w biurze.

Każda organizacja, która chciałaby mieć swoją siedzibę przy ul. Dąbrowskiego 15, zgłasza taką potrzebę do Wydziału Promocji Miasta Urzędu Miasta Oświęcim, a następnie podpisuje porozumienie o udostępnieniu sprzętu i pomieszczeń CAS.

W celu ustalenia terminu korzystania z sal w Centrum prosimy o kontakt z Aleksandrą Sołtysik z Wydziału Promocji Miasta, tel. 33 842 91 51, e-mail: aleksandra.soltysik@um.oswiecim.pl, Anną Turbańską z OHP lub Urszulą Gądek, tel. 33 843 52 02

W Centrum Aktywności Społecznej swoją siedzibę mają:

1. Klub Honorowych Dawców Krwi
2. Regionalne Stowarzyszenie Twórców Kultury „Grupa na Zamku”
3. Miejskie Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe
4. Stowarzyszenie Ochrony Zdrowia Psychicznego „Nadzieja”
5. Związek Sybiraków
6. Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów
7. Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze
8. Fundacja Find Me If You Care
9. Stowarzyszenie Polskie Centrum Mediacji
10. Ogólnopolskie Towarzystwo Ochrony Zwierząt Animals
11. Stowarzyszenie ELLUS
12. Stowarzyszenie Auschwitz Memento
13. Związek Kombatantów RP i Byłych Więźniów Politycznych
14. Związek Żołnierzy Wojska Polskiego – Koło nr 7 w Oświęcimiu
15. Klub Lacrosse Spartans Oświęcim
16. Oświęcimskie Stowarzyszenie Miłośników Bezpiecznej Motoryzacji
17. Chrześcijańskie Stowarzyszenie Rodzin Oświęcimskich
18. Towarzystwo Opieki nad Zwierzętami – Koło Oświęcim
19. Stowarzyszenie Miłośników Zabytków i Historii Ziemi Oświęcimskiej
20. Stowarzyszenie Szkoła Tańca ASTRA
21. Stowarzyszenie Stempelek
22. Fundacja Machina Fotografika – Oddział Oświęcim
23. Polskie Towarzystwo Tatrzańskie – Koło Oświęcim
24. Stowarzyszenie Jednostka Strzelecka 2004 Oświęcim
25. Rugby Klub Husaria Oświęcim
26. Klub Sportowy „Niwa”
27. Klub Sportowy „Beskid Team”
28. Fundacja Ruch Ochrony Zwierząt
29. Oświęcimskie Towarzystwo Oświatowe
30. Oświęcimski Klub Rowerowy PASSIONBIKE
31. Oświęcimskie Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe
32. Stowarzyszenie Osób poszkodowanych przez III Rzeszę na Rzecz Budowy Obozu KL Auschwitz-Birkenau
33. Fundacja EKO MIASTO
34. Oświęcimski Klub Sportowy Karate i Dalekowschodnich Sportów Walki
35. Związek Spadochroniarzy Koło Nr 9 w Oświęcimiu

Close Menu
Skip to content