„Aktywni i samodzielni na rynku pracy” to projekt, którego celem jest aktywizacja zawodowa osób niepracujących powyżej 30 roku życia, w tym m.in. długotrwale bezrobotnych, z niskimi kwalifikacjami, z orzeczoną niepełnosprawnością, kobiet, zamieszkujących powiaty: wadowicki, olkuski, suski, brzeski, limanowski, tatrzański, chrzanowski, oświęcimski, wielicki, proszowicki.

Uczestnikom oferujemy:

– płatne 3 i 6-miesięczne staże zawodowe;
– szkolenia i kursy zawodowe, bony szkoleniowe wraz ze stypendium szkoleniowym;
– szkolenia ECDL Base/ Profile/ E-Obywatel wraz ze stypendium szkoleniowym;
– pośrednictwo pracy, doradztwo zawodowe;
– refundację kosztów dojazdu/opieki nad osobą zależną.

Ostatnie wolne miejsca dla osób z niepełnosprawnościami!.

Więcej informacji udzielimy telefonicznie na nr. : 512-718-056

Centrum Kolping w Oświęcimiu zaprasza!

Share on facebook
Podziel się informacją na Facebook'u