Z przyjemnością informujemy, że Związek Centralny Dzieła Kolpinga w Polsce od lipca 2018 r. realizuje projekt „Po 50-tce aktywnie na rynku pracy.” współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach 8 Osi Priorytetowej Rynek Pracy Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.
Celem projektu jest aktywizacja zawodowa 140 Małopolan, zamieszkujących jeden z powiatów: wadowicki, suski, chrzanowski, oświęcimski, bocheński, tarnowski, brzeski, wielicki, krakowski, olkuski, miechowski, proszowicki oraz miasta Kraków i Tarnów.
Projekt jest skierowany do osób, które ukończyły 50 rok życia i pozostają bez pracy tj. posiadają status osoby bezrobotnej lub są osobami biernymi zawodowo. Uwaga! W projekcie mogą uczestniczyć także emeryci i renciści, których celem jest aktywizacja zawodowa.
W ramach projektu funkcjonują Centra Wsparcia „Kolping” w Krakowie, Oświęcimiu, Wadowicach i Brzesku, gdzie kandydaci otrzymają wszechstronne wsparcie w formie:
szkoleń i bonów szkoleniowych
szkoleń komputerowych- ECDL Base/Profile/E-citizen
staży zawodowych
zatrudnienia subsydiowanego na okres 6 miesięcy
pośrednictwa pracy.

Dla uczestników projektu zaplanowano również:
stypendia szkoleniowe i/lub stażowe
zwrot kosztów dojazdu
zapewnienie opieki nad osobami zależnymi
opiekę personelu w postaci: doradcy klienta, trenera zatrudnienia wspieranego, coacha, doradcy zawodowego, psychologa oraz doradcy IT

Serdecznie zapraszamy do kontaktu i udziału w rekrutacji.

Wsparcie jest bezpłatne!

Kontakt:
Oświęcim
tel. 512 718 056
12 418 77 82
50.oswiecim@kolping.pl
ul. 11-go Listopada 3F/1
32-600 Oświęcim

Share on facebook
Podziel się informacją na Facebook'u
Close Menu
Skip to content