Z przyjemnością informujemy, iż Fundacja Dzieła Kolpinga w Polsce realizuje projekt „AS: aktywnie – społecznie”. Celem działań jest aktywizacja społeczna młodych Małopolan, a więc nabycie/wzmocnienie kompetencji społecznych potrzebnych na rynku pracy poprzez indywidualnie sprofilowaną kompleksową ofertę.

Projekt oferuje również możliwość walidacji tych kompetencji dla osób pragnących uzyskać certyfikat potwierdzający posiadane kompetencje społeczne. Posiadanie certyfikatu ma duże znaczenie w sterowaniu własną karierą zawodową, gdyż pracodawcy formułują swoje oczekiwania wobec kandydatów do pracy w kategoriach zbioru posiadanych kompetencji, traktując je jako przewagę konkurencyjną na rynku pracy. W ramach naszych działań projektowych zaproponujemy każdej młodej osobie Indywidualny Plan Działania w oparciu o spotkania indywidualne i grupowe wzmacniające kompetencje społeczne w zakresie umiejętności liderskich, pracy w grupie, dobrego komunikowania się oraz kompetencji międzykulturowych.

Ponadto młode osoby będą mogły zrealizować własny pomysł na działania społeczne (na rzecz lokalnej społeczności, swoich rówieśników) bądź też odbyć wolontariat w wybranej organizacji pozarządowej. Wszelkie działania są nieodpłatne. Fundacja pokrywa całościowy koszt uczestnictwa (włącznie z kosztami podróży).

WOLONTARIAT

W ramach realizowanych działań projektowych szczególne miejsce odgrywa wolontariat w organizacjach pozarządowych. Wspomniany wolontariat ma stwarzać Uczestnikowi możliwość poznania NGO’s, jak również nabycie kompetencji społecznych, a dla organizacjach pozarządowych ma być pewną formą wsparcia działań statutowych. Uczestnicy projektu, którzy zdecydują się na odbycie stażu/wolontariatu otrzymają specjalny certyfikat nabycia kompetencji społecznych i zaświadczenie potwierdzające odbyty staż, natomiast Państwo zyskacie pomoc Wolontariuszy ok. 200h od jednej osoby w zakresie wskazanym w zapotrzebowaniu.

Jeżeli jesteście Państwo zainteresowani przyjęciem wolontariuszy do swojej organizacji to zapraszamy do kontaktu i prosimy o przesłanie drogą mailową wypełnionej tabeli zgłoszeniowej (w załączeniu). Jeżeli będzie taka potrzeba to bardzo chętnie spotkamy się z Państwem i przekażemy wszelkie informacje osobiście bądź też dostarczymy ulotki i inne materiały w wersji papierowej.

*w załączeniu: Formularz, ulotka informująca o projekcie i ścieżka UP w projekcie.

AS – ulotka_1_ost – ulotka do pobrania

Formularz specyfikacja wolontariat

 

Share on facebook
Podziel się informacją na Facebook'u
Close Menu
Skip to content