Fundacja Biuro Inicjatyw Społecznych zaprasza aktywistów społecznych oraz osoby, szczególnie zainteresowane założeniem Organizacji Pozarządowej do udziału w cyklu szkoleniowym ABC dla NGO, czyli jak założyć Organizację Społeczną. Cykl odbędzie się w ramach projektu Małopolski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej 2 Małopolska Zachodnia (powiaty oświęcimski, olkuski, chrzanowski, wadowicki). Na cykl składa się osiem szkoleń. Fundacja zachęca do udziału w całym cyklu, ale jest również możliwość uczestnictwa w pojedynczych szkoleniach.
Zgłoszenia na pierwsze szkolenie przyjmowane są do 4 maja. Zalecamy szybsze zapisy na wszystkie szkolenia, ponieważ liczba miejsc jest ograniczona.

Poniżej znajduje się informacja o szkoleniach oraz linki do rejestracji. Wszystkie szkolenia odbędą się w formie online. Po zgłoszeniu, każdy z Państwa otrzyma mailowo link do spotkania.

Rejestracja na szkolenie jest wymagana i odbywa się przez uzupełnienie formularzy (linki pod opisami szkoleń).

Harmonogram szkoleń:

1. NGO – dlaczego warto? Co trzeba wiedzieć jeśli chce się założyć organizację?– 11.05.2021 godz. 17.00-20.00

· Rodzaje organizacji pozarządowych w Polsce, obszary działań
· Różnice pomiędzy Fundacją a Stowarzyszeniem
· Różnice pomiędzy Stowarzyszeniem zwykłym a rejestrowym
· Inne formy: spółdzielnia socjalna i sp. z o.o. non profit
· Kto może założyć organizację?
· Jakie zasoby i jakie kompetencje są potrzebne, żeby założyć organizację?
· Skąd organizacje mogą otrzymać pomoc i jak mogą zdobywać niezbędne informacje?
· Jak sfinansować działania organizacji?
· Jak stworzyć sobie miejsce pracy w organizacji?

Link do rejestracji: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfPy_QJ0-KEKeU4YI7jhrgApDJdAMXztAWTkUa5hTWxryMpYQ/viewform

UWAGA: zgłoszenia przyjmowane są jedynie do 4.05.2021. Liczba miejsc jest ograniczona

2. Planowanie strategiczne w organizacji – wprowadzenie; 18.05.2021 godz. 17.00 – 20.00

· Integracja – ja i planowanie?
· Po co planujemy? Korzyści/szanse/trudności /bariery
· Analiza problemów/potencjałów/szans/zagrożeń jako punkt wyjścia do planowania (praca na 1-2 narzędziach typu analiza SWOT, drzewo problemów, czy analiza interesariuszy)
· Misja organizacji
· Podsumowanie i zakończenie

Link do rejestracji: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdjwMCSnLG7a4Z1_6i5ryFpsaelP0JP4HO2Te28VYQ-2G_csw/viewform

UWAGA: zgłoszenia przyjmowane są jedynie do 15.05.2021. Liczba miejsc jest ograniczona

3. Formalno-prawne aspekty funkcjonowania organizacji pozarządowej; 25.05.2021 godz. 17.00-20.00

· Znaczenie statutu dla funkcjonowania organizacji oraz dla odpowiedzialności członków Zarządu, zmiany w statucie
· Rola władz w organizacjach pozarządowych
· Członkowie, wolontariusze, pracownicy – role i formy zaangażowania
· Zasady reprezentacji NGO i zawierania umów m.in. z członkami zarządów
· Dokumentowanie prac zarządu i innych władz NGO

Link do rejestracji: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeTPdnNvMfoLhZqIcHxu8ynUGXZ4p1c7EnHGEPWc92GFDP60A/viewform

UWAGA: zgłoszenia przyjmowane są jedynie do 20.05.2021. Liczba miejsc jest ograniczona

4. Źródła finansowania NGO – 1.06.2021 godz. 17.00-20.00

· Działalność nieodpłatna, odpłatna, gospodarcza różnice
· Granty i dotacje
· Darowizny i sponsoring
· Inne możliwości ( zbiórki, croudfunding)

Link do rejestracji: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScDVaDQ9aEMcY4ZFE_2Ml4rZZWh-KqPeGd6lK582Pf5GTi3zg/viewform

UWAGA: zgłoszenia przyjmowane są jedynie do 28.05.2021. Liczba miejsc jest ograniczona

5. Akademia Koordynatora Projektu – Cz. 1. Merytoryka projektu 9.06.2021 godz. 17.00-20.00

· Jak sobie pościelesz, tak się wyśpisz – czyli jak napisać wniosek projektowy, który ułatwi realizację projektu
· Umowa o dofinansowanie – najważniejsze zagadnienia
· Prowadzenie dokumentacji projektu od strony merytorycznej
· Zasady przygotowania sprawozdania merytorycznego z realizacji projektu finansowanego ze środków publicznych.

Link do rejestracji: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf6k13OXxTJOJvdhq1nUOzy3ffitrcmvxaF_nuk0P8rM08xVw/viewform

UWAGA: zgłoszenia przyjmowane są jedynie do 28.05.2021. Liczba miejsc jest ograniczona

6. Akademia Koordynatora Projektu – Cz. 2. Finanse projektu 23.06.2021 godz. 17.00-20.00

· Budżet projektu – jak go przygotować i z nim pracować?
· Finanse w projekcie – zasady wydatkowania środków oraz dokumentowania kosztów.
· Umowa o dofinansowanie – najważniejsze zagadnienia w zakresie finansów
· Przydatne narzędzia do monitoringu i dokumentowania finansów projektu
· Zasady przygotowania sprawozdania finansowego z realizacji projektu finansowanego ze środków publicznych.

Link do rejestracji: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeK5cJwmgjULRW7bEinGRSnIA8Yv-6ntIhxb27tqzZzG9mZhg/viewform

UWAGA: zgłoszenia przyjmowane są jedynie do 18. 06.2021. Liczba miejsc jest ograniczona

7. Akademia Koordynatora Projektu – Cz. 3. Ludzie w projekcie 30.06.2021 godz. 17.00-20.00

· Ludzie w projekcie – role formalne i możliwe formy współpracy
· Zasady zawierania umów z członkami zespołu projektowego
· Spontaniczność uporządkowana – czyli jak zaplanować i usprawnić działania własne i zespołu i nie stracić dobrej energii i atmosfery.
· Komunikacja z zespołem projektowym – praktyczne rozwiązania i wskazówki.
· Kodeks dobrych praktyk koordynatora projektu.

Link do rejestracji: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdd7t3ibKTfZTm23ZtnHbzSvBhR-nc3zf8VcKxVZQ7ZFOFeZg/viewform

UWAGA: zgłoszenia przyjmowane są jedynie do 25. 06.2021. Liczba miejsc jest ograniczona

8. Księgowość i zarządzanie finansami NGO – 8.07.2021 godz. 17.00 – 20.00

1)Opodatkowanie CIT i VAT w NGO – na co zwrócić uwagę
2)Uproszczona księgowość, a pełne księgi – warunki
3)Procedury wewnętrzne:
·  Czym jest polityka rachunkowości
· Sprawny obieg dokumentów
· Zatrudnianie i rozliczanie pracowników/współpracowników w NGO
· Współpraca zarządu z księgowością
· Kiedy kasa fiskalna jest niezbędna w organizacji
· Sprawozdawczość finansowa i podatki

Link do rejestracji: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc7LLbSE-vzorSkL-1-mUTSNGTBAP0GwULNWRo4sM0uyyvWqA/viewform

UWAGA: zgłoszenia przyjmowane są jedynie do 2.07.2021. Liczba miejsc jest ograniczona

Share on facebook
Podziel się informacją na Facebook'u