Koordynator wolontariatu, który sprawnie zarządza wolontariuszami jest nieocenionym członkiem zespołu. Wolontariat to szansa na jej szybszy rozwój. Jednak by wolontariat dobrze funkcjonował w organizacji lub instytucji, potrzebna jest inwestycja w rozwój koordynatorów oraz wolontariuszy.

Właśnie w tym celu powstał rządowy program wsparcia wolontariatu długoterminowego – Korpus Solidarności. To jeden ze sztandarowych programów Narodowego Instytutu Wolności, którego założeniem jest edukowanie, integrowanie i współpraca czterech grup docelowych: wolontariuszy, koordynatorów wolontariatu, organizacji oraz otoczenia.

Twórcy Korpusu Solidarności od lat zauważali potrzebę zwiększenia znaczenia wolontariatu – nie tylko lokalnie, ale w całej Polsce. Stworzyli więc program, który od podstaw przygotowuje koordynatorów do profesjonalizowania prowadzonego wolontariatu w swoich organizacjach.

Początkujący oraz zaawansowani koordynatorzy z województwa małopolskiego objęci są kompleksową opieką. W ramach wsparcia koordynatorzy mogą wziąć udział m.in. w debatach o wolontariacie, które służą wymianie doświadczeń, opinii w tematach ważnych dla rozwoju wolontariatu lokalnego oraz regionalnego.

Debaty są dedykowane wszystkim koordynatorom oraz organizacjom, które widzą potrzebę oraz pole do dzielenia się swoimi doświadczeniami, spostrzeżeniami, opiniami w temacie rozwoju wolontariatu. W województwie małopolskim w roku 2019 odbyła się już jedna debata, poświęcona wolontariatowi szkolnemu pt: „Czy szkoła jest dobrym miejscem na rozwój aktywności wolontariackiej i społecznej?”. Nauczyciele z powiatu Olkuskiego pochylili się nad tematem szkoły jako właściwego miejsca na przygodę z wolontariatem. Wspólnie zastanawiali się czy idea obowiązku szkolnego nie kłóci się z dobrowolnością wolontariatu, czy wolontariat nie przeszkadza w nauce, co motywuje do działania uczniów, czy dzięki udziałowi w wolontariacie można coś zyskać, a jeśli tak to co? Kolejnym z postawionych pytań było o rolę koordynatora w działalności uczniów oraz czy warto współpracować z innymi placówkami/organizacjami.

12 grudnia w godzinach 11:00-14:00 w Krakowie odbyła się kolejna debata, poświęcona inwestycji w wolontariat pt: „Inwestycja w wolontariat – zysk czy strata? Czy warto inwestować w wolontariat?”, na którą zaprosiliśmy koordynatorów i instytucje, które chcą rozwijać wolontariat w swojej organizacji. Gośćmi specjalnymi były: Anita Morga – Koordynatorka ds. Działań Wolontariuszy w Fundacji Anny Dymnej „Mimo Wszystko” oraz Monika Trzeciak – koordynatorka wolontariuszy w Fundacji Uniwersytet Dzieci. Wspólnie z panelistami pochyliliśmy się nad tematem czy warto inwestować w wolontariuszy i rozwijać ich potencjał? A jeśli tak, to w jaki sposób to robić oraz czy inwestycja w wolontariat procentuje na przyszłość. Patronat Honorowy nad debatą objął Witold Kozłowski – Marszałek Województwa Małopolskiego.

Więcej informacji na temat debaty oraz staży można przeczytać na stronie: www.wolontariat-malopolska.pl/korpus-solidarnosci.html.

Działania prowadzone będą w województwie małopolskim do końca roku 2020. Operatorem Programu na terenie województwa małopolskiego jest partnerstwo dwóch organizacji: Stowarzyszenie Sursum Coda z Nowego Sącza wraz ze Stowarzyszeniem Regionalne Centrum Wolontariatu w Krakowie.

Informacje nt. dostępnej oferty wsparcia znajdują się na stronie www.wolontariat-malopolska.pl/korpus-solidarnosci.html. Więcej szczegółów na temat Korpusu Solidarności oraz oferty dla wolontariuszy, koordynatorów oraz organizacji udziela:

Agnieszka Iwan, koordynator ds. wolontariatu
507 662 514, agnieszka.iwan@wolontariat-malopolska.pl

Więcej informacji na temat Programu Korpus Solidarności znajduje się na oficjalnej stronie Korpusu Solidarności: https://www.korpussolidarnosci.gov.pl/korpus-solidarnosci/ oraz Narodowego Instytutu Wolności: https://niw.gov.pl/nasze-programy/korpus-solidarnosci/

Korpus Solidarności to jedna z inicjatyw podejmowanych i realizowanych przez Stowarzyszenie Regionalne Centrum Wolontariatu w Krakowie – organizację, której celem jest propagowanie i promowanie idei wolontariatu w Małopolsce. Organizację tworzą eksperci z wieloletnim doświadczeniem w obszarze wolontariatu. Do jej głównych działań należy:
zwiększanie aktywności społecznej obywateli i tworzenie rozwiązań umożliwiających im podejmowania działań w charakterze wolontariuszy,
zwiększenie wśród obywateli wiedzy z zakresu wolontariatu i upowszechnianie idei pracy woluntarystycznej,
wspieranie organizacji pozarządowych oraz instytucji publicznych, inicjatyw społecznych i osób prywatnych w ich działalności na rzecz dobra publicznego, poprzez oferowanie im wsparcia wolontariuszy i pomocy świadczonej przez Stowarzyszenie.

Sfinansowano przez Narodowy Instytut Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego ze środków „Korpusu Solidarności – Programu Wspierania i Rozwoju Wolontariatu Długoterminowego na lata 2018-2030”.

Share on facebook
Podziel się informacją na Facebook'u