24 lutego 2021 r. Prezydent Miasta Oświęcim ogłosił otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w obszarach kultura sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego oraz działalność na rzecz wsparcia rozwoju wspólnot i społeczności lokalnych. Oferty w konkursie można składać jedynie poprzez generator wniosków https://witkac.pl.

Termin składania ofert upływa 17 marca 2021 r. Łączna kwota przeznaczona na zadania z zakresu kultury to 76 000 zł, a z zakresu działalności na rzecz rozwoju wspólnot i społeczności lokalnych 6 000 zł.

Ogłoszenie konkursowe

Share on facebook
Podziel się informacją na Facebook'u