Regionalny Ośrodek Wsparcia Polityki Społecznej w Krakowie oraz Fundacja Małopolski Fundusz Ekonomii Społecznej zapraszają do wzięcia udziału w II edycji programu pn. „wESpół wspieramy ekonomię społeczną”. Jeśli podmiot ekonomii społecznej ma pomysł na realizację działań, które pomogą mu przetrwać trudny czas związany z epidemią COVID -19, a jednocześnie chce wspierać przez to społeczności lokalne, jest zaproszony do udziału w programie.

ROPS i Fundacja MFES może przeznaczyć 50 tys. zł na wsparcie pięciu organizacji!

Jakie warunki należy spełnić jako podmiot?
– siedziba i prowadzenie działania na terenie Małopolski
– zarejestrowana działalność gospodarcza i/lub prowadzona odpłatna działalność statutowa
– zatrudnienie na dzień składania wniosku min. 1 pracownika na umowę o pracę lub spółdzielczą umowę o pracę

Więcej informacji na: www.es.malopolska.pl (http://es.malopolska.pl/aktualnosci/rusza-program-dla-podmiotow-ekonomii-spolecznej-pn-wespol-wspieramy-ekonomie-spoleczna-edycja-2021) lub www.mfes.pl (http://mfes.pl/aktualnosci/program-wespol-edycja-2021/)

Share on facebook
Podziel się informacją na Facebook'u