9 listopada o godzinie 13:30 (poniedziałek) odbędzie się dwugodzinne szkolenie on-line dla organizacji pozarządowych, które chciałyby wziąć udział w otwartym konkursie ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych na rok 2021. Szkolenie jest ważne dlatego, że podczas naboru wniosków zostanie zastosowana nowa metoda składania ofert dotacyjnych – poprzez generator wniosków. Z uwagi na to nie przewiduje się w konkursie możliwości składania ofert w formie papierowej.

Wszystkim organizacjom, które zgłoszą się do udziału w szkoleniu, zostanie przesłany przed szkoleniem link przekierowujący do spotkania on-line. W ramach jednej organizacji można zgłaszać tylko jednego uczestnika szkolenia, gdyż ilość miejsc jest ograniczona.

Zgłoszeń należy dokonywać do 30 października br. mailowo na adres aleksandra.soltysik@um.oswiecim.pl lub telefonicznie pod numer 33 842 91 51 podając adres e-mail, na który można wysłać link szkoleniowy.

Share on facebook
Podziel się informacją na Facebook'u