5 maja 2021r. Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie organizuje webinar, podczas którego zostaną omówione możliwości wsparcia oraz pozyskiwania dotacji dla organizacji pozarządowych.

Webinar pt. „Wsparcie dla liderów społecznych i organizacji pozarządowych na przykładzie wybranych programów” zaplanowany jest na 5 maja 2021r. o godzinie 10.00 pod adresem https://tiny.pl/r6qj6 i będzie dostępny dla członków grupy „Inspiracje dla lokalnych liderów. Małopolska”, która powstała z myślą o małopolskich sołtysach, członkach Kół Gospodyń Wiejskich i organizacji pozarządowych.

W programie spotkania:

10.00 Michał Kądziołka – Dyrektor Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Krakowie
Rozpoczęcie, powitanie uczestników i partnerów wydarzenia
Kierunek Kariera i Kierunek Kariera Zawodowa – nowe możliwości uczestnictwa w projektach dla osób w wieku 25 – 50 lat
Łap Skilla – wsparcie w projektowaniu kariery zawodowej oraz możliwość otrzymania dofinansowania do szkoleń dla osób w wieku 18 – 24 lata

10.20 Anna Stebnicka- Doradca kluczowy
Monika Hiroń-Nowak – Reintegrator
Maria Piękoś-Konopnicka, Animator – Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej, Małopolski Instytut Samorządu Terytorialnego i Administracji
Wsparcie w ramach Małopolskiego Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej

10.40 Agnieszka Węgrzyn – specjalistka ds. promocji, animatorka w Fundacji Biuro Inicjatyw Społecznych
Oferta dla liderów społecznych i osób zainteresowanych założeniem organizacji pozarządowej w ramach projektu MOWES 2 MZ i KOM
Założenia projektu Małopolska Lokalnie na lata 2021-23

11.00 Anna Styszko – prezes Fundacji Laboratorium Inspiracji Społecznych
Innowacyjny model wsparcia liderów lokalnych – edukacja przez doświadczenie oraz finansowanie projektów społecznych

11.20 Pytania do prelegentów

12.00 Zakończenie

Share on facebook
Podziel się informacją na Facebook'u