Od 26 maja 2020 r. Centrum Aktywności Społecznej będzie już otwarte, ale będzie działało na innych niż dotychczas zasadach. W załączniku poniżej znajduje się tymczasowy regulamin korzystania z CAS, który będzie obowiązywał aż do odwołania.

Przebywając w Centrum Aktywności Społecznej należy pamiętać o dezynfekcji rąk odpowiednim płynem dezynfekcyjnym lub ich myciu mydłem. Płyn będzie do Państwa dyspozycji w Centrum (przy wejściu oraz w biurze).

Organizacje mogą skorzystać z pomieszczeń biurowych jedynie w celu przeprowadzenia dyżurów i przyjmowania interesantów według poniższych norm:
• W biurze mogą znajdować się wyłącznie 4 osoby, licząc interesantów przychodzących do organizacji pozarządowych zachowując od siebie 1,5 m odstępu
• W mniejszej sali mogą znajdować się wyłącznie 3 osoby, a w dużej 4 osoby, licząc interesantów przychodzących do organizacji pozarządowych zachowując od siebie 1,5 m odstępu
• Pozostałe osoby są zobowiązane czekać przed drzwiami wejściowymi do Centrum Aktywności Społecznej

W Centrum Aktywności Społecznej obowiązuje całkowity zakaz organizowania warsztatów i zebrań!!!

Każda osoba przebywająca w Centrum Aktywności Społecznej zobowiązana jest do noszenia maseczki zakrywającej nos i usta.

Każda organizacja zapisana w harmonogramie dyżurów zobowiązana jest każdorazowo potwierdzić lub odwołać swoją obecność na dyżurze Pani Annie Turbańskiej lub poinformować o tym pracownika Wydziału Promocji Miasta tel. 33 842 91 51.

Organizacje przebywające w Centrum Aktywności Społecznej od godziny 15:30 są zobowiązane pobrać klucze z dyżurki Straży Miejskiej i oddać je w tym samym dniu do godziny 19:00 na dyżurkę Straży Miejskiej. W przypadku, kiedy dyżur organizacji trwa do godziny 19:30 klucze powinny zostać oddane dnia następnego do godziny 9:00.

W poniedziałki CAS będzie otwarty tak jak zawsze, czyli do godziny 15:30.

Tymczasowy regulamin CAS

Share on facebook
Podziel się informacją na Facebook'u